Josi vom Idsinger Holz x Gameshine Thor 8.4.2023

Yasko vom Idsinger Holz

 

Yoda vom Idsinger Holz JAS,

 

Yuri vom Idsinger Holz

 

Yette vom Idsinger Holz HD A2/B1 ED frei/frei, JAS

 

Yosi vom Idsinger Holz

 

Ylva vom Idsinger Holz

 

Yellow vom Idsinger Holz

 

Yona vom Idsinger Holz JAS

Labradore vom Idsinger Holz 0