Josi vom Idsinger Holz x Killy Fitzroy of Houghton

13.7.2019

Oskar

Otis

Otta

Olly

Odin

Otis vom Idsinger Holz

 

Olly vom Idsinger Holz

 

Oskar vom Idsinger Holz, JAS

 

O'Finjas vom Idsinger Holz HD A2/A2, ED frei/frei, JAS, BP Meck-Pom. Schalenwild+Niederwild, VPS

 

Odin vom Idsinger Holz HD A2/A2 ED II/frei

 

Obi-wan vom Idsinger Holz

 

Otta vom Idsinger Holz

 

O'Hela vom Idsinger Holz A2/A2 ED II/ grenzfall

 

O'Marla vom Idsinger Holz

Obi-wan

O'Marla

O'Hela

O'Finjas

Labradore vom Idsinger Holz 0